Breaking News

Belgian na si Caroline, makita na kaya ang hinahanap na ina?
Magwakas na kaya ang 38 taon na pagkakawalay ng Belgian na si Caroline sa kaniyang tunay na inang Pinay na ipinaampon siya matapos siyang isilang?Source link