Breaking News

Ang mag-asawang matanda na nagtitiis sa sira-sirang bahay at ang babaeng may mabuting kalooban
Kahit inaanay, sira-sira at halos mabuwal na, wala pa ring plano ang mag-asawang lolo Hermie at lola Tuna na lisanin ang kanilang tahanan na nagsilbing kanlungan nila para makalimutan ang mapait na alaala sa pagpanaw noon ng kanilang nag-iisang anak.Source link