Filipinos Abroad

Paano makahihingi ng tulong sa PCSO para sa gamot at iba pang pangangailangan ng pasyente
Isa sa mga tungkulin ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ang magkaloob ng pinansiyal na tulong sa mga kapus-palad na pasyente. Alamin kung papaano makahihingi ng tulong para sa iba’t ibang pangangailangan tulad ng financial assistance sa bayarin sa ospital, gamot at iba pang may kinalaman sa kalusugan.Source link