Breaking News

Mga kainan sa Davao City, inobligang isama sa menu ang 'half-cup rice'




Kung may “unli rice” na pakulo ang ibang kainan, nagpasa naman ng ordinasa ang Konseho ng Davao City para obligahin ang mga kainan na maglagay ng “half-cup rice” na puwedeng orderin sa kanilang menu.



Source link