Filipinos Abroad

Padalang produkto ng OFW gaya ng mga de-lata, nabulok sa tagal bago dumating ng bagahe
Sa halip na matuwa, pagkainis ang naramdaman ng isang pamilya nang matanggap nila ang mga padala ng kanilang mahal sa buhay na nasa abroad. Sa tagal kasi bago nila natanggap ang padala, nabulok at ‘di na mapakinabangan ang mga laman nito gaya ng mga de lata.Source link